Fokus Digital Services

Внимание! Специално предложение:
24% намаление за 24 часа на 24-ти юли!

Актуални решения на реални казуси по КТ

В Наръчник за всеки ТРЗ служител 2017!

Какво споделиха двама от ползващите Наръчника:


"За поредна година си взимам Наръчника за ТРЗ, за поредна година съм доволен и от съдържанието, и от отговорите. Не съм решавал всичко с него в ръка, но е имало случаи, в които направо ме е спасявал."


Св. Владиславов, София


"Полезно издание за всички, занимаващи се с трудово право. Решенията са ясни и се позовават на закони и кодекси, затова им се доверявам без съмнения."


Л. Кръстанова, Пловдив


Вместо да:
ровите в дебелите томове с теория
си блъскате сами главата как да решите сложния казус
се стресирате, че ще сбъркате и ще Ви глобят
питате колеги, които може най-добросъвестно да Ви дадат отговор, който все пак не е съвсем правилен
четете и пишете по форуми с надеждата някой да Ви вземе на сериозно и да Ви отговори
харчите за скъпи консултации
вижте какво съветват експертите за справяне със сложни ситуации, в които и Вие можете да изпаднете!

Всяко решение в актуалния Наръчник за всеки ТРЗ-служител 2017 - печатно издание в джобен формат, както и в предходните, е:

реално - дадено по казус, срещнат от ТРЗ-служител като Вас
подготвено от специалист
законосъобразно
практически приложимо

Възползвайте се от помощта! Въоръжете се с нея още преди да са Ви нападнали казусите! Подгответе се още сега!

Внимание! Възползвайте се от специалната оферта: 24% отстъпка за 24 часа само на 24-ти юли!

Ще имате Наръчника само срещу 21,90 лв. с ДДС вместо за 28,80 лв.! Имате време само до 23:69 на 24-ти юли 2017 г.

Освен това! Получавате и още една оферта:

Пакет Безплатна доставка!


Поръчайте 3-те издания на цена от 39,30 лв. и ще Ви ги изпратим с БЕЗПЛАТНА ЕКСПРЕСНА доставка по куриерите на Спиди!

Внимание! Можете да спечелите още! При поръчка от страницата получавате и специална карта за 20% отстъпка от поръчките си през онлайн магазина ни www.straton.bg!
Не се бавете! Само първите 400 печелят карта за отстъпка!На страниците на Наръчника Ви очакват отговори на въпроси за:

Обезщетения:
Обезщетение по чл. 222 след освобождаване по чл. 326, ал. 2 от КТ
Обезщетения, предвидени в устав на сдружение с нестопанска цел или кооперация
Oбезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при освобождаване на член-кооператор при придобиване на право за пенсия
Заявление - декларация за изплащане на обезщетение при бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни
Начисляване на обезщетение за лице, освободено по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ
Обезщетение за прекратяване на трудов договoр по чл. 331
Обезщетение на основание чл. 52 от КСО - оформяне и подаване на документи от бившия осигурител
Осигуряване:
Погрешно подадено OКД5 на по-високия осигурителен процент
Зов върху неплатен отпуск на държавни служители
Осигуряване на чуждестранно лице, собственик на ЕООД в България
Осигуряване на управител по ДУК в новорегистрирано ЕООД, където той е собственик и управител
Осигуряване на управител с осигурителен стаж, достатъчен за придобиване право на пенсия
Отпуск:
Ползване на отпуск от минали години при организиран платен отпуск за всички работници и служители за определен период
Неплатен отпуск за лице с два трудови договора, заемащо нова длъжност за срок от 5 години
Право на отпуск по по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от КТ
Ползване на отпуск от минали години при организиран платен отпуск за всички работници и служители за определен период
Право за ползване и прехвърляне на отпуск за отглеждане на дете до 8 г.
Започване на работа по договор за допълнителен труд по време на платен годишен отпуск
Отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
Трудови правоотношения:
Наемане на чуждестранни ФЛ за работа в България - сключване на договор и осигуряване
Издаване на командировъчни за работници без точен адрес на месторабота
Назначаване на преподаватели на граждански договор
Прекратяване на първоначален трудов договор, сключен преди договора за заместване, при завръщане на замествания титуляр
Предложение за прекратяване на трудово правоотношение срещу обезщетение по чл. 331 от КТ
Прекратяване на трудов договор поради влошено здравословно състояние
Освобождаване на служител с болничен
Признаване на аспирантура като стаж за допълнително възнаграждение за клас прослужено време
Процедура по изготвяне на УП 3
Назначаване на доцент за заместване на професор
Документи за доказване на извършвана сходна работа при определяне размер на допълнително трудово възнаграждение
Отразяване на въвеждане на сумирано отчитане на работното време в ПВТР
Работа на непълно работно време по договор за допълнителен труд
Прекратяване на срочен трудов договор без предизвестие при преминаване на безсрочен
Прекратяване на срочен трудов договор с клауза за изпитване
Сключване на граждански договор със служител, назначен на безсрочен трудов договор
Два договора по чл. 114 от КТ за работа през определени дни от месеца
Пенсиониране:
Неначисляван процент прослужено време за лице, подало документи за пенсия
Зачитане на предходен трудов стаж при начисляване на допълнително възнаграждение за клас
Освобождаване по чл. 328, т. 12 на лице с ТЕЛК
И още решения по темите, приложими и във Вашата практика!

Заедно с тях ще прочетете и анализите на експертите по следните теми:
Промени в Кодекса за социално осигуряване в сила от 2017 г.
Промени в Кодекс на труда в сила от 30.12.2016 г. И 01.01.2017 г.
Процедура по изготвяне на удостоверение за осигурителен доход – УП 2
Процедура по налагане на дисциплинарно наказание забележка или предупреждение за уволнение
Процедура по прекратяване на трудов договор
Обезщетение при трудоустрояване по чл. 217 КТ и обезщетение при трудоустрояване, изплащани по реда на Глава IV КСО


Запознайте се с 1 от решенията в Наръчника:


1. Може ли управителят и собственик на капитала на ЕООД да назначи на трудов договор нов управител? Ако да - само решение на управителя ли е нужно?
2. Необходимо ли е промяната да бъде вписана в търговския регистър предвид на това, че е сключен ТРУДОВ договор, а не ДУК? Ако да - какви документи са необходими, конкретно копие от трудовия договор и от кого се подават?
3. Промяната следва ли да се отрази в договорните отношения на фирмата предвид новия управител, в т.ч. и валидността на електронен подпис, пълномощия и т.н.?
1. Съгласно чл. 141, ал. 7 от Търговския закон отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

Институциите приемат, че договорът между дружеството и неговия управител следва да се сключи като нетрудов, т.е. договор за възлагане на управление при ЕООД. В случай че договорът бъде сключен като трудов, има вероятност да бъде оспорен и признат за незаконен.

2. Промяната на управителя на фирмата задължително се вписва в Търговския регистър, като не е задължително да се представя копие от сключения договор с новия управител. Документите могат да бъдат подадени от собственика на фирмата или от адвокат с изрично пълномощно, като в тях се вписва новият управител и се заличава досегашния, ако това е целта.

3. Редно е, след като фирмата ще има нов управител, да се издадат съответните пълномощни, сертификати, спесимени, електронен подпис и т.н. Не става много ясно какво се има предвид под това промяната да се отрази в договорните отношения на фирмата, но ако имате предвид да се преподписват всички сключени и действащи към момента договори на фирмата, считам, че това не е необходимо. Промяната ще се отрази на последващите договорни отношения на фирмата.


Не се оставяйте на случайността!
Подгответе се за сложните ТРЗ казуси предварително!


Вземете своя Наръчник за ТРЗ за 2017-та и научете какви решения дават експертите на проблемите, срещани от Вашите колеги!

Спестете си главоболията!
Спестете си стреса!
Спестете си глоби и разходи!


Процедирайте с увереност и законосъобразност!

Може би си мислите, че сложните ситуации ще Ви подминат... Казусите, които ни изпратиха колегите Ви, доказват, че никой не е застрахован!

Предпочитате да изчакате казуса да се появи, тогава да търсите помощ... Колко време ще Ви загуби това обаче?

Не чакайте и не се осланяйте на надеждата, че на Вас няма да се случи! И казусите, и грешките, и глобите, са се случвали на ТРЗ-служители като Вас. Не ставайте един от тях! Подгответе се предварително, като имате на своя страна Наръчника за ТРЗ за 2017-та!

Не пропускайте да се възползвате от специалното предложение - 24% отстъпка! Имате време само до полунощ на 24-ти юли!

Побързайте! Времето изтича! Офертата важи до изчерпване на количествата!

Внимание! Можете да спечелите още! При поръчка от страницата получавате и специална карта за 20% отстъпка от поръчките си през онлайн магазина ни www.straton.bg!
Не се бавете! Само първите 400 печелят карта за отстъпка!

Какво още Ви препоръчваме:


Сборник Трудово право: КТ 2017 + ТР
наредби


Сборник Осигуряване: КСО + ЗЗО 2017


CD Сборник тестове при интервю за работа


РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 6 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Василена Христова, Аспасия Петкова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши издания можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 30 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ